Mar 28

Diyabet

Diyabetin Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları Nelerdir?

 

Sağlıklı beslenme ilkeleri:

  • Böbrek bozuklukları                                                                             ·
  • Kalp-damar bozuklukları
  • Beyin damarı bozuklukları                                                                    ·
  • Göz bozuklukları
  • Kemik kaybı                                                                                         ·
  • Cinsel sorunlar
  • Sinir hasarı
  • Diyabetik ayak
  • ·

Bu girişin kalanını oku »

Mar 28

Çölyak Hastalığı

ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA GERÇEKLER

Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus (tüysü oluşumlar) denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan sindirim sistemi olmak üzere pek çok sistemde belirti ve bulgulara neden olan alerjik, kronik sistemik bir hastalıktır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir protein neden olmaktadır.

Çölyak Hastalığı Hakkında Gerçekler

Bu girişin kalanını oku »

Mar 28

Dünya Su Günü

Dünya Su Günü – Sağlık İçin Su İçin

DÜNYA SU GÜNÜ

Daha iyi su, daha iyi iş.

Dünyada her 10 kişiden birisi sağlıklı suya ulaşamamaktadır.

Hastalıklar ve sağlık ile su yakından ilişkilidir.

Kişi sağlığı ile ilgili en önemli etmenlerden biri olan su yaşam için en gerekli maddelerden biridir. Kişinin vücut ağırlığının % 63-70’i sudur.

Bu girişin kalanını oku »

Mar 26

KUŞ GRİBİ NEDİR?

KUŞ GRİBİ :

(Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu)
Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.
Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya’da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır.
Hastalık etkeninin bir virus olduğu 1901 yılında ortaya konulmuş olmasına karşın, etkenin memeli influenza A virusları ile ilişkili olduğu ancak 1955 yılında gösterilebilmiştir. Hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Kuzey Amerika’da yapılmıştır.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 24

Aile Hekimliği Hakkında Bilgiler

Aile Hekimi kimdir?

Aile hekimi;  yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 29

Türkiye’de Aile Hekimliği

Ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonunda, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bireylere ulaştırılması yönündeki çalışmalar Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uzanan gelişim sürecinde hız kazanmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ilk yıllarında itibaren ülkemizdeki bugünkü sağlık teşkilatlandırması ve sağlık hizmetlerinin temeli atılmıştır.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 29

Dünyada Aile Hekimliği

Aile hekimine olan gereksinim ilk kez 1923 yılında Francis Peabody tarafından gündeme getirilmiş ve Francis Peabody, tıp bilimlerinde oluşan aşırı uzmanlaşma sonucu hastaların ortada kaldığını ve kapsamlı ve kişisel sağlık hizmeti veren bir uzmanlık dalının gerekliliğini vurgulamıştır. Kapsamlı ve kişisel hizmet verebilecek aile hekimliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması 1950′lerde başlamıştır.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 29

Neden Aile Hekimliği?

Neden Aile Hekimliği?

Aile hekimi, aile bireylerinin ikametlerine yakın olup hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirir. Ailenin bütün bireylerinin sağlık durumlarını, yaşama koşullarını, dolayısıyla koruyucu sağlık uygulamalarının ve sağlık eğitimlerini bireylere nasıl uygulanacağını en iyi bilen kişidir.

Bu girişin kalanını oku »